Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART jest układem realizującym funkcję łagodnego załączania zasilania między innymi dla jednofazowych transformatorów sieciowych, zarówno z rdzeniami toroidalnymi jak i rdzeniami typu EI oraz UI. Eliminuje on zjawisko tak zwanego udaru prądowego występującego powszechnie w chwili załączania zasilania w urządzeniach dużej mocy.

Układ miękkiego startu - moduł PWR-SOFTSTART Rys.1. Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART ogranicza prąd rozruchowy współpracującego z nim urządzenia do wartości około 3A, dzięki czemu załączenie zasilania w urządzeniu nie spowoduje zadziałania zabezpieczenia nadprądowego w instalacji elektrycznej. W praktyce zjawisko udaru prądowego staje się problemem przy urządzeniach o mocach od 250W i większych.

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART pozbawiony jest tak zwanego efektu pamięci. Oznacza to, że układ ten reaguje na każde wyłączenie napięcia zasilającego, rozłączając natychmiast obwód odbiornika (powtarzające się i/lub krótkotrwałe zaniki napięcia zasilającego). Po ponownym włączeniu napięcia zasilającego cykl ograniczania prądu rozruchowego dla odbiornika rozpoczyna się od początku. Wyeliminowanie efektu pamięci w układzie miękkiego startu jest niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i gwarantuje tym samym bezawaryjną pracę źródła zasilania (instalacji elektrycznej) i odbiornika.

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART posiada własne zabezpieczenie nadprądowe w postaci bezpiecznika topikowego. Zabezpiecza ono przed przeciążeniem zarówno sam moduł jak i układy zasilane za jego pośrednictwem. Parametry bezpiecznika topikowego dobiera się pod kątem mocy zasilanego urządzenia. Standardowo do wyboru są cztery wartości bezpiecznika topikowego: 3,15A/250V, 5A/250V, 8A/250V oraz 10A/250V.

Parametry elektryczne i mechaniczne modułu:
Parametr:Wartość:
napięcie wejściowe (UIN):230VAC (±10%)
napięcie wyjściowe (UOUT):230VAC (±10%)
prąd rozruchowy (ILstart):3A
prąd obciążenia (ILmax):< 15A
czas opóźnienia (tstart):600ms
wymiary PCB:50mm x 50mm
wymiary modułu:50mm x 50mm x 30mm
Tabela 1. Parametry elektryczne i mechaniczne modułu PWR-SOFTSTART.

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART może współpracować z urządzeniami o mocy nie przekraczającej wartości 2500VA. Możliwe jest zasilanie za pośrednictwem modułu kilku różnych transformatorów sieciowych połączonych ze sobą równolegle pod warunkiem, że ich łączna moc nie przekroczy wartości 2500VA.

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART zasilany jest bezpośrednio z sieci energetycznej 230VAC! Podczas normalnej pracy w układzie występuje wysokie napięcie niebezpieczne dla zdrowia i życia! Należy zachować szczególną ostrożność podczas uruchamiania i użytkowania modułu! Zaleca się umieszczenie modułu wewnątrz obudowy sterowanego urządzenia i zabudowanie go w sposób uniemożliwiający porażenie prądem elektrycznym!

Schematy, opisy i instrukcje:
Tytuł dokumentu:Format:
Schemat montażowy modułu
Schemat aplikacyjny modułu
Dokumentacja - opis i instrukcja obsługi
Rozmieszczenie elementów na PCB - widok od góry i widok od spodu
Otwory montażowe i obrys PCB

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART wykonany jest na wysokiej jakości laminacie epoksydowo-szklanym o wymiarach: 50mm x 50mm. Montaż z wykorzystaniem technologii powierzchniowej SMT. Druk pokryty jest maską zabezpieczającą. Przyłącza wyprowadzone są za pomocą listew zaciskowych typu ARK z możliwością instalacji przewodu o przekroju żyły 2,5mm2. Dzięki listwom ARK montaż elektryczny sprowadza się do skręcenia wkrętakiem przewodów w odpowiednich zaciskach modułu.

Moduł miękkiego startu PWR-SOFTSTART jest w pełni zmontowany, uruchomiony i sprawdzony. Po podłączeniu układ nie wymaga żadnych regulacji ani czynności dodatkowych. Do każdego modułu dołączony jest czytelny opis wraz ze schematami montażowymi oraz przykładowymi aplikacjami, ułatwiającymi szybkie i bezproblemowe podłączenie oraz uruchomienie całości.