Moduł profesjonalnego filtra
do subwoofera aktywnego SUB4

Moduł aktywnego filtra SUB4 jest kompletnym, w pełni profesjonalnym układem przedwzmacniacza do zastosowań w aktywnych kolumnach nisko- tonowych (subwoofery aktywne). Filtr SUB4 to połączenie pięciu wyspecjalizowanych stopni funkcyjnych, takich jak: sumator wejściowy z układem regulacji poziomu sygnału, filtr subsoniczny, filtr dolnoprzepustowy, układ przesuwnika fazy sygnału oraz inwerter wyjściowy. Połączenie wszystkich tych stopni w jeden zintegrowany układ filtra pozwoliło osiągnąć dużo lepsze parametry akustyczne oraz jeszcze bardziej zwiększyło komfort montażu i uruchomienia modułu, a także jego uniwersalność.

Moduł profesjonalnego filtra do subwoofera aktywnego SUB4
Rys.1. Moduł profesjonalnego filtra do subwooferów aktywnych SUB4.

Sumator wejściowy dodaje do siebie sygnały lewego i prawego kanału. Moduł SUB4 posiada zarówno wejścia niskiego poziomu (liniowe) jak i wejścia wysokiego poziomu, umożliwiające doprowadzenie sygnałów sterujących wprost z wyjść głośnikowych głównego wzmacniacza mocy. W bloku sumatora znajduje się również układ płynnej regulacji poziomu sygnału wyjściowego.

Filtr subsoniczny odcina składową stałą oraz sygnały o częstotliwościach leżących poniżej częstotliwości pasma akustycznego. Jest to nie przestrajalny filtr szóstego rzędu o nachyleniu charakterystyki w części narastającej wynoszącym 36dB / oktawę i dolnej częstotliwości odcięcia równej 20Hz. Filtr ten poprawia dynamikę wzmacniacza mocy w zakresie najniższych przetwarzanych częstotliwości pasma akustycznego.

Filtr dolnoprzepustowy jest filtrem głównym modułu SUB4. Wyodrębnia on z pełnego pasma akustycznego sygnały o najniższych częstotliwościach, leżących poniżej górnej częstotliwości odcięcia. Jest to przestrajalny filtr czwartego rzędu o nachyleniu charakterystyki w części opadającej wynoszącym 24dB / oktawę. Górna częstotliwość odcięcia jest płynnie regulowana w zakresie od 40Hz do 120Hz.

Układ przesuwnika fazy daje możliwość płynnej regulacji przesunięcia fazy sygnału wyjściowego względem sygnału wejściowego w zakresie od 0º do 360º. Układ przesuwnika fazy umożliwia dokładne dopasowanie fazowe pomiędzy pasmem częstotliwości odtwarzanych przez głośnik nisko- tonowy (subwoofer), a pasmem odtwarzanym przez pozostałe, pełnozakresowe zespoły głośnikowe. Dopasowanie obu fal akustycznych gwarantuje płynne przejście z pasma odtwarzanego przez głośnik nisko- tonowy do pasma odtwarzanego przez pozostałe zestawy głośnikowe.

Inwerter wyjściowy pozwala w prosty sposób połączyć w układ mostkowy dwa konwencjonalne wzmacniacze mocy i uzyskać w ten sposób większą moc wyjściową. Przez wysterowanie dwóch wzmacniaczy mocy sygnałami akustycznymi o przeciwnych fazach i podłączeniu obciążenia (głośnika) pomiędzy wyjścia tych wzmacniaczy można uzyskać moc wyjściową nawet czterokrotnie większą niż ta jaką zapewnia każdy z zastosowanych w takim układzie wzmacniaczy konwencjonalnych.

Moduł aktywnego filtra SUB4 wymaga zasilania napięciami symetrycznymi o wartościach z przedziału od ±9VDC do ±15VDC. Układ zabezpieczony jest przed skutkami przypadkowej zamiany polaryzacji napięć zasilających. Maksymalny prąd pobierany przez układ nie przekracza wartości 20mA. Zaleca się zastosowanie zasilacza stabilizowanego z niskim współczynnikiem tętnień napięć wyjściowych. Do zasilania modułu idealnie nadaje się zasilacz symetryczny stabilizowany ZSMS-LM3xx z oferty MAEL - Carton Audio.

« Schemat montażowy modułu

« Schemat aplikacyjny modułu - widok ogólny

« Schemat aplikacyjny modułu - połączenie standardowe

« Schemat aplikacyjny modułu - połączenie mostkowe

Moduł aktywnego filtra SUB4 wykonany jest na wysokiej jakości laminacie epoksydowo-szklanym o wymiarach: 80mm x 45mm. Montaż z wykorzystaniem technologii powierzchniowej SMT. Druk pokryty jest maską zabezpieczającą. Przyłącza wyprowadzone są za pomocą listew zaciskowych typu ARK, dzięki czemu montaż elektryczny sprowadza się do skręcenia wkrętakiem przewodów w odpowiednich zaciskach modułu.

Moduł aktywnego filtra SUB4 jest w pełni zmontowany, uruchomiony i sprawdzony. Po podłączeniu układ nie wymaga żadnych regulacji ani czynności dodatkowych. Do każdego modułu dołączony jest czytelny opis wraz ze schematami montażowymi oraz przykładowymi aplikacjami, ułatwiającymi szybkie i bezproblemowe podłączenie oraz uruchomienie całości.