Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx

Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx jest kompletnym zasilaczem małej mocy przeznaczonym do zasilania przede wszystkim układów przedwzmacniaczy, wzmacniaczy napięciowych, sumatorów, aktywnych filtrów oraz zwrotnic. Może współpracować zarówno z układami wymagającymi zasilania napięciami symetrycznymi jak i układami zasilanymi napięciem pojedynczym. Zasilacz z powodzeniem można również wykorzystywać w aplikacjach nie związanych z tematem audio.

Zasilacz symetryczny stabilizowany - moduł ZSMS-LM3xx Rys.1. Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx

Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx przygotowany został do współpracy z transformatorami sieciowymi z dwoma symetrycznymi uzwojeniami wtórnymi z napięciami o wartościach z przedziału od 2 x 12VAC do 2 x 35VAC (prostownik w konfiguracji dwu-połówkowej). Zasilacz może być obciążony w sposób ciągły prądem nie przekraczającym wartości 200mA. Wbudowane ograniczenie prądowe zabezpiecza zasilacz przed skutkami zwarcia na jego zaciskach wyjściowych.

Parametry elektryczne i mechaniczne modułu:
Parametr:Wartość:
napięcie wejściowe (UIN):2 x 12VAC ÷ 2 x 35VAC (lub 25VAC ÷ 35VAC)
napięcie wyjściowe (UOUT):±15VDC (±5VDC ÷ ±35VDC)
prąd wyjściowy (IOUT):< 200mA
ograniczenie prądowe (IF):200mA, -200mA
wymiary PCB:60mm x 40mm
wymiary modułu:60mm x 40mm x 30mm
Tabela 1. Parametry elektryczne i mechaniczne modułu ZSMS-LM3xx.

Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx może współpracować również z transformatorami sieciowymi z pojedynczym uzwojeniem wtórnym z napięciem o wartości z przedziału od 25VAC do 35VAC (prostownik w konfiguracji jedno-połówkowej). W takim przypadku zasilacz może być obciążony w sposób ciągły prądem nie przekraczającym wartości 100mA.

Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tętnień napięć wyjściowych. W wersji podstawowej napięcia wyjściowe ustalone są na wartość równą ±15VDC. Istnieje możliwość zmiany wartości napięć wyjściowych zasilacza. Na życzenie Klienta napięcia wyjściowe modułu mogą zostać ustalone na dowolną wartość z przedziału od ±5VDC do ±35VDC. Przy zmianie wartości napięć wyjściowych modułu zasilacza mogą ulec zmianie parametry współpracującego z nim transformatora sieciowego.

Schematy, opisy i instrukcje:
Tytuł dokumentu:Format:
Schemat montażowy modułu - symetryczne uzwojenia wtórne
Schemat montażowy modułu - pojedyncze uzwojenie wtórne
Schemat aplikacyjny modułu - symetryczne uzwojenia wtórne
Schemat aplikacyjny modułu - pojedyncze uzwojenie wtórne
Dokumentacja - opis i instrukcja obsługi
Rozmieszczenie elementów na PCB - widok od góry i widok od spodu
Otwory montażowe i obrys PCB

Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx wykonany jest na wysokiej jakości laminacie epoksydowo-szklanym o wymiarach: 60mm x 40mm. Montaż z wykorzystaniem technologii powierzchniowej SMT. Druk pokryty jest maską zabezpieczającą. Przyłącza wyprowadzone są za pomocą listew zaciskowych typu ARK, dzięki czemu montaż elektryczny sprowadza się do skręcenia wkrętakiem przewodów w odpowiednich zaciskach modułu.

Moduł zasilacza symetrycznego stabilizowanego ZSMS-LM3xx jest w pełni zmontowany, uruchomiony i sprawdzony. Po podłączeniu układ nie wymaga żadnych regulacji ani czynności dodatkowych. Do każdego modułu dołączony jest czytelny opis wraz ze schematami montażowymi oraz przykładowymi aplikacjami, ułatwiającymi szybkie i bezproblemowe podłączenie oraz uruchomienie całości.